Остеопорозата е най-разпространеното ставно-метаболитно заболяване. Курсът е насочен към студенти от специалност “Акушерка”, „Медицинска сестра”, „ Социални дейности” завършили основния курс по Вътрешни болести. Основната цел на обучението на студентите е да се запознаят по-подробно с конкретните рисковите фактори за остеопороза. Ще бъдат представени данни от научната литература за ролята на тези фактори в костното формиране и обмяна. Ще бъде представена информация за възможностите за повлияване на коригируемите фактори.  Студентите ще бъдат запознати  с методите на анкетиране и провеждане на ФРАКС индекса на СЗО за оценка на индивидуалния риск от остеопороза . Преподавателите имат  необходимата теоритична подготовка и научен опит в областта.