Курсът "Тестове по Химия " е предназначен за студенти от Медицински факултет и други факултети на Тракийски университет. Той е разделен на раздели, които са предназначени, както следва: