Курсът по “Репродукция на животните” осигурява на студентите теоретична и практическа подготовка по въпросите, свързани с репродуктивния процес при мъжките и женски животни. В процеса на обучение те получават знания за структурните и функционални особености на половата система и невроендокринната регулация на репродуктивната функция при мъжките и женски животни, определяне на фазите и направляване на половия цикъл, интензификация на размножителния процес при продуктивните животни, организация на изкуственото осеменяване,  следене на ембриофеталното развитие и бременността. Придобиват практически умения за изследване на половите органи при при мъжките и женските животни, получаване, преценка, обработка и съхранение на семенна течност, диагностика на физиологични и патологични състояния на половата система и някои репродуктивни смущения. Дава се подготовка за оценка на репродуктивния статус при различните видове животни и най-често прилаганите методи за изкуствено осеменяване в практиката. 

В рамките на курса по фармакология студентите по ветеринарна медицина ще придобият знания относно поведението, механизма на действие, ефектите, показанията и противопоказанията на лекарствените вещества, използвани във ветеринарномедицинската практика.