Обучители и консултанти за ВМФ са: 

инж.Лиляна Касаджикова (Ректорат) и ас.Мирослава Иванова (СФ)