Този курс е предназначен за студентите от 4 курс, обучаващи се по специалността - Ветеринарна медицина.

В рамките на курса студентите ще получат класификации на разглежданите групи лекарствени вещества