DIPKU - logo

Обучители и консултанти за ДИПКУ са:

доц.Димитрина Брънекова

Гл.ас.Евдокия Адалиева

Гл.ас.Виолета Старчева