Teмa 1 Съдба на лекарствените вещества в организма. Фармакокинетика.
След попадането им в организма, лекарствените вещества се подлагат на определени въздействия. Това което се случва с лекарствените субстанции под въздействието на организма се обозначава още като тяхно поведение или фармакокинетика....

Тема 2 Приложение на фармакокинетиката в терапията
При всяко едно лекарствено приложение на даден пациент, решението за дозата и планирането на дозовия режим са от съществено значение. Това решение се основава на целта да бъде достигнат определен желан фармакологичен ефект върху състоянието на третирания пациент....

Тема 3 Фармакодинамика
Някои от лекарствените вещества действат чрез неклетъчни механизми. Такива са адсорбентите като активиран въглен, вазелинът и покривните вещества като слиз от ленено семе и др.....

Тема 4 Лекарствени вещества влияещи върху автономната нервна система
Автономната нервна система инервира и ръководи дейността на сърдечния мускул, жлезите с външна секреция (слюнчени и на целия храносмилателен канал, потни, бронхиални, слъзни) и гладката мускулатура (на храносмилателния канал, вкл. жлъчните пътища, пикочно-половата система, бронхите, мускулите на космената покривка, мускулите регулиращи ширината на зеницата).....

Тема 5 Допаминотропни лекарства. Серотонинотропни лекарства. Хистамин и антихистаминни лекарства.
Допаминът е предшественик на епинефрина и осъществява своето действие чрез свързване с допаминовите D1,2,3,4 и 5 рецептори. Във високи концентрации може да окаже ефект на α и β1 рецепторите....

Тема 6 Лекарствени вещества, действащи предимно върху централната нервна система
Лекарствата, влияещи върху централната нервна система (ЦНС) се разделят на вещества, които потискат нейната функция и вещества които предизвикват възбуждане (ексцитанти, аналептици)....

Тема 7 Локални анестетици
Локалните анестетици са вещества, блокиращи предаването на нервните импулси в дадена област на тялото. В резултат на това тя става нечувствителна на болка. При приложението на локални анестетици животните остават в съзнание. Тези лекарствени вещества могат да се прилагат локално (върху лигавици и кожа) или инжективно (инфилтративно около нерв; вътре-ставно; епидурално и др.)...

Тема 8 Опиоидни аналгетици
Аналгетиците, известни като опиоиди или наркотични аналгетици, имат способността избирателно да предизвикват аналгезия, без да променят съществено функциите на висшите отдели на централната нервна система за разлика от анестетиците...

Тема 9 Нестероидни противовъзпалителни лекарства
Нестероидните противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ) осъществяват своето действие чрез потискане на ензима #арахидонат циклооксигеназа#, в следствие на което се намалява продукцията на простагландини (PG) и тромбоксани....

Тема 10 Лекарства, влияещи върху сърдечната дейност
Сърдечната дейност може да се повлияе от редица лекарства като представители от групата на адренотропните, холинотропните вещества, лекарства с ефект върху ЦНС и други....

Тема 11 Лекарствени субстанции, действащи върху отделителната система
Диуретиците са лекарствени вещества, действащи върху нефрона. Те стимулират отделянето на урина предимно чрез повишено отделяне на натриеви йони и вода. Водят до повишено отделяне и на други електролити и могат да нарушат киселинно-алкалното равновесие в организма. Някои диуретици активират образуването и отделянето на ангиотензин и алдостерон....

Тема 12 Лекарствени вещества, действащи върху дихателната система
Заболяванията на дихателната система са свързани с отговор на антигени, предизвикващи алергични реакции или с инфикции. Защитните механизми на организма включват хиперсекреция на мукус, рефлекси на кихане и кашляне, бронхоконстрикция, активиране на макрофаги и възпаление...

Тема 13 Лекарства, влияещи косвено върху обмяната на веществата
Към групата на алкалните вещества принадлежат силно алкални вещества, като натриева основа, калиева основа, калциев окис, калциева основа, натриев и калиев карбонат, използвани предимно като дезинфектанти....

Тема 14 Еритропоетични лекарства. Лекарства, влияещи на кръвосъсирването.
Основните компоненти на хемопоетичната система са кръвта, костният мозък, лимфните възли и тимусът. Кръвта се състои от формени елементи (бели и червени кръвни клетки, и тромбоцити) и плазма....

Тема 15 Лекарствени вешества, действащи върху храносмилателната система
Осъществяват своето действие чрез стимулиране секрецията на стомашен сок по рефлекторен механизъм или чрез въвеждане на субстанции на нормалните компоненти на стомашния сок (заместителна терапия)...

Тема 16 Хормонални лекарствени вещества
Хормоните представляват инкрети на ендокринните жлези, с ясно изразена активност върху функцията на определени тъкани и системи. В медицината се прилагат и синтетични субстанции с хормоноподобна активност...

Тема 17 Лекарствени вещества, влияещи върху метаболизма на гликозата и за контрол на диабета.
Захарният диабет (Diabetes mellitus) се среща по-често при кучета и котки над 7 години. Той е подобен на диабет тип 2, по-често срещан при хора. При животните обикновено се открива късно, в стадий на почти пълното разрушаване на β-клетките. Поради това повечето животни се подлагат на терапия с инсулин...

Тема 18 Антимикробни вещества
Антибиотик е всяка субстанция от природен, полусинтетичен или синтетичен произход, което убива микроорганизми или подтиска микробиален растеж и не влияе или слабо влияе върху макроорганизма. Антимикробният спектър на антибиотиците дава описание на общата активност на дадено антимикробно средство срещу микроорганизми...

Тема 19 Антисептици и дезинфектанти
Провеждането на дезинфекцията цели намаляване на броя на микроорганизмите в желани граници. За дезинфекция се говори, когато се обработват неживи предмети, докато с антисептика се обозначава приложението на вещества с дезинфекционни свойства върху животни или хора (пре-оперативна подготовка)...

Тема 20 Антимикотични лекарства
Антимикотичните лекарства се използват предимно за контрол на заболявания при дребни животни, предизвикани от гъбички и дрожди. Безопасни и ефективни антимикотични субстанции са необходими за лечението на системни и кожни инфекции, особено при животни, подложени на имуносупресивна терапия с кортикостероиди и противоракови лекарства....

Тема 21 Антипротозойни лекарствени вещества
Антипротозойните лекарства се използват за контрол на заболявания, предизвикани от кокцидии (Eimeria и Isospora species, Toxoplasma gondii), флагелати като Histomonas spp. и Trichomonas spp., Rickettsiae spp., Anaplasma spp., Babesia spp. и Trypanosoma spp. Редица лекарствени субстанции имат антипротозоен ефект, но повечето от тях са с тесен спектър на действие....

Тема 22 Противопаразитни лекарствени вещества
Противопаразитните вещества се използват за редуциране интензивността и тежестта на паразитните инвазии до поносимо ниво, чрез унищожаването или подтискане на развитието им. Основно изискване към тях е максимална токсичност за паразитите и минимална за гостоприемника....

Тема 23 Имуноактивни и противотуморни вещества
Имуноактивните вещества се наричат още имуномодулатори. Те са фармакологични средства, които действат на имунната система, респективно на имунокомпетентните клетки без да притежават свойства на антигени или на антитела. Те могат да влияят върху имунната реактивност - клетъчния и хуморален имунен отговор, имунната толерантност, имунопатологични процеси и др.....

Тема 24 Съединения на йода, арсена, антимона и фосфора. Адстрингенти.
Йодът и неговите съединения намират приложение във ветеринарномедицинската практика поради ефектите, оказвани върху макроорганизма и патогенни причинители на заболявания. Показанията му включват дезинфекция (йодофори), третиране на възпаления на матката (0.1-0.2% йодиди), мастити и други възпаления в областта на млечната жлеза, трихомоноза (0.2%), балантидиоза и хронични възпаления като актиномикоза и ботриомикоза.....

Проект „Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет“ BG051PO001-4.3.04-0026